Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych, dla których Gmina Jedlicze jest zarządcą.

Gmina Jedlicze ogłasza przetarg

 • Adres: 38-460 Jedlicze, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 352 207 , fax. 134 352 025
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlicze
  Rynek 6
  38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie
  tel. 134 352 207, fax. 134 352 025
  REGON: 37044055400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlicze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych, dla których Gmina Jedlicze jest zarządcą.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności odśnieżanie dróg, piaskowanie dróg, odśnieżanie wraz z piaskowaniem dróg, dostarczanie mieszanki solno piaskowej w wyznaczone miejsce, odśnieżanie wraz z piaskowaniem chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg na terenie Gminy Jedlicze w tym alejek na placu przy ul. Rynek (dz. o nr ewid. 1948), wykonanie innych prac niezbędnych do utrzymania przejezdności dróg stanowiących własność Gminy lub których Gmina Jest zarządcą w roku kalendarzowym 2021.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach