Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów - akcja zimowa 2021, sołectwa

Miasto i Gmina Ostrzeszów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 320 600 , fax. 627 320 601
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Ostrzeszów
  ul. Zamkowa 31
  63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
  tel. 627 320 600, fax. 627 320 601
  REGON: 25085514000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów - akcja zimowa 2021, sołectwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa" stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Zakres każdej z części obejmuje: odśnieżanie dróg, posypywanie jezdni mieszanką piasku i soli w wyznaczonych miejscach oraz usuwanie gołoledzi na całej szerokości jezdni w razie potrzeby. Szacunkowa ilość prac została określona w „Wykazach rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 1-6. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Części zamówienia: Nr 1. „Sołectwa Marydół, Korpysy, Niedźwiedź, Kozły, Bledzianów, Siedlików (do drogi powiatowej od wsi Marydół)" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa" stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr I , tj: Sołectwa Marydół, Korpysy, Niedźwiedź, Kozły, Bledzianów, Siedlików (do drogi powiatowej od wsi Marydół). Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 46,27 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ". Nr 2. „Sołectwa Siedlików (do drogi powiatowej od wsi Zajączki), Myje, Kuźniki, Zajączki" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa" stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 2, tj: Sołectwa Siedlików (do drogi powiatowej od wsi Zajączki), Myje, Kuźniki, Zajączki. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem: 39,47 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie Jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ". Nr 3. „Sołectwa Jesiona, Kotowskie, Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa" stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 3, tj: Sołectwa Jesiona, Kotowskie, Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem: 50,91 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ". Nr 4. „Sołectwa Rogaszyce, Kochłowy, Turze" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa" stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 4, tj: Sołectwa Rogaszyce, Kochłowy, Turze. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem: 45,57 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie Jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ". Nr 5. „Sołectwa Pustkowie Południe, Pustkowie Północ oraz ul. Warszawska" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa " stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 5, tj: Sołectwa Pustkowie Południe, Pustkowie Północ oraz ul. Warszawska. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem: 17,45 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie Jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości Jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ". Nr 6. „Sołectwa Olszyna, Rojów" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa " stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług " dla CZĘŚCI Nr 6, tj: Sołectwa Olszyna, Rojów. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem: 32,57 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie Jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości Jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach