Przetargi.pl
Zestaw sztućców jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, al. Niepodległości
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 727 81 30, 668 877 590 , fax. 85 727 81 35, 727 81 34
 • Data zamieszczenia: 2021-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
  al. Niepodległości 9
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 85 727 81 30, 668 877 590, fax. 85 727 81 35, 727 81 34
  REGON: 50652956000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.monki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zestaw sztućców jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw sztućców jednorazowego użytku, 1000 kompletów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221130-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach