Przetargi.pl
Zestaw odczynników do D-Dimerów (HS 500) nr kat. 00020500100;Czas protrombinowy hemosil recombiplatin 2 g (20 ml);Czas kaolinowo-kefalinowy hemosil APTT-SP; Fibrynogen hemosil Q.F.A. Thrombin (Bovine, 2 ml.

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2022-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zestaw odczynników do D-Dimerów (HS 500) nr kat. 00020500100;Czas protrombinowy hemosil recombiplatin 2 g (20 ml);Czas kaolinowo-kefalinowy hemosil APTT-SP; Fibrynogen hemosil Q.F.A. Thrombin (Bovine, 2 ml.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zestaw odczynników do D-Dimerów (HS 500) nr kat. 00020500100 w ilości 5 opakowań, czas protrombinowy hemosil recombiplatin 2 g (20 ml)w ilości 2 opakowań, czas kaolinowo-kefalinowy hemosil APTT-SP w ilości 2 opakowań, Fibrynogen hemosil Q.F.A. Thrombin (Bovine, 2 ml)w ilości 1 opakowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach