Przetargi.pl
ZEFS/9/2016/2 Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zawód Technik informatyk, kwalifikacje E.13. projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 00190 Warszawa, ul. Lewartowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 536 65 31 , fax. 22 536 65 46
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Komisja Egzaminacyjna
  ul. Lewartowskiego 6
  00190 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 536 65 31, fax. 22 536 65 46
  REGON: 1492522400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZEFS/9/2016/2 Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zawód Technik informatyk, kwalifikacje E.13. projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - ułożenie zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), Zawód: Technik informatyk, Kwalifikacja: E.13. projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. - wykonanie recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, Zawód: Technik informatyk, Kwalifikacja: E.13. projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Zamówienie podzielone jest na części: Część 1 Ułożenie 40 zadań do części pisemnej i 4 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodzie Technik informatyk; Część 4 Ułożenie 40 zadań do części pisemnej i 4 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodzie Technik informatyk; Część 6 Ułożenie 40 zadań do części pisemnej i 4 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodzie Technik informatyk; Część 7 Ułożenie 40 zadań do części pisemnej i 4 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodzie Technik informatyk; Część 9 Zrecenzowanie 120 zadań do części pisemnej i 12 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodzie Technik informatyk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80212000-3

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach