Przetargi.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA POTRZEBY PODMIOTÓW LECZNICZYCH BĘDĄCYCH PARTNERAMI PROJEKTU PN.: „ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-201 Warszawa, ul. Wolska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3355212, 214 , fax. 22 33 55 375
 • Data zamieszczenia: 2022-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
  ul. Wolska 37
  01-201 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3355212, 214, fax. 22 33 55 375
  REGON: 29794500000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA POTRZEBY PODMIOTÓW LECZNICZYCH BĘDĄCYCH PARTNERAMI PROJEKTU PN.: „ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej - kombinezony 17 000 szt., fartuchy barierowe 8 500 szt., ochraniacze na buty 20 000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach