Przetargi.pl
Zapytanie o ofertę cenowa zakupu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 320 615 , fax. 815 322 359
 • Data zamieszczenia: 2021-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Nowy Świat 3
  20-418 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 320 615, fax. 815 322 359
  REGON: 53930000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wijhars-lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapytanie o ofertę cenowa zakupu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych i gazu skroplonego do samochodów służbowych w okresie 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz dostawę 25 kart paliwowych identyfikacyjnych do samochodów służbowych. Przewidywana wielkość zakupu: 1. Benzyna PB 95 - w ilości 6000 dm3, 2. olej napędowy ON - w ilości 8000 dm3,3.gaz skroplony LPG w ilości 4000 dm3. Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach