Przetargi.pl
ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W RAMACH REALIZACJI W POWIECIE BYDGOSKIM PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN ,,ZA ŻYCIEM”

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KORONOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 86-010 Koronowo, ul. Szosa Kotomierska 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KORONOWIE
  ul. Szosa Kotomierska 3
  86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 000896150
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W RAMACH REALIZACJI W POWIECIE BYDGOSKIM PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN ,,ZA ŻYCIEM”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet I- Psycholog, Część 1aWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologa oraz przygotowanie pedagogiczne,b) studia podyplomowe w zakresie WWRD, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania rozwoju i społecznego rozwoju dziecka,c) przynajmniej jeden rok doświadczenia w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących jej specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu psychoterapii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowegoPrzedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet I- Psycholog, Część 1bWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologa oraz przygotowanie pedagogiczne,b) studia podyplomowe w zakresie WWRD, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania rozwoju i społecznego rozwoju dziecka,c) przynajmniej jeden rok doświadczenia w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących jej specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu psychoterapii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowegoPrzedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet I- Psycholog, Część 1cWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologa oraz przygotowanie pedagogiczne,b) studia podyplomowe w zakresie WWRD, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania rozwoju i społecznego rozwoju dziecka,c) przynajmniej jeden rok doświadczenia w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących jej specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu psychoterapii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowegoPrzedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet I- Psycholog, Część 1dWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologa oraz przygotowanie pedagogiczne,b) studia podyplomowe w zakresie WWRD, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania rozwoju i społecznego rozwoju dziecka,c) przynajmniej jeden rok doświadczenia w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących jej specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu psychoterapii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowegoPrzedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet II- Pedagog-terapeuta, Część 2aWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/pedagogika specjalna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju lub jednolite studia magisterskie pierwszego i drugiego stopnia w kierunku pedagogika/pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej do pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,b) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem,c) przynajmniej jeden rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet II- Pedagog-terapeuta, Część 2bWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/pedagogika specjalna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju lub jednolite studia magisterskie pierwszego i drugiego stopnia w kierunku pedagogika/pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej do pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,b) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem,c) przynajmniej jeden rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet II- Pedagog-terapeuta, Część 2cWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/pedagogika specjalna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju lub jednolite studia magisterskie pierwszego i drugiego stopnia w kierunku pedagogika/pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej do pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,b) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem,c) przynajmniej jeden rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet II- Pedagog-terapeuta, Część 2 dWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/pedagogika specjalna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju lub jednolite studia magisterskie pierwszego i drugiego stopnia w kierunku pedagogika/pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej do pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,b) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem,c) przynajmniej jeden rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet II- Pedagog-terapeuta, Część 2eWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/pedagogika specjalna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju lub jednolite studia magisterskie pierwszego i drugiego stopnia w kierunku pedagogika/pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej do pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,b) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem,c) przynajmniej jeden rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet II- Pedagog-terapeuta, Część 2fWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/pedagogika specjalna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju lub jednolite studia magisterskie pierwszego i drugiego stopnia w kierunku pedagogika/pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej do pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,b) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem,c) przynajmniej jeden rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet III- Logopeda, Część 3aWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) a) posiada ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia z zakresu logopedii albo studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/psychologia i studia podyplomowe w zakresie logopedii/neurologopedii,b) przygotowanie pedagogiczne,c) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem i jego rodziną,d) przynajmniej 1 rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących jej specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu logopedii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet III- Logopeda, Część 3bWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) a) posiada ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia z zakresu logopedii albo studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/psychologia i studia podyplomowe w zakresie logopedii/neurologopedii,b) przygotowanie pedagogiczne,c) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem i jego rodziną,d) przynajmniej 1 rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących jej specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu logopedii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet III- Logopeda, Część 3cWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) a) posiada ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia z zakresu logopedii albo studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/psychologia i studia podyplomowe w zakresie logopedii/neurologopedii,b) przygotowanie pedagogiczne,c) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem i jego rodziną,d) przynajmniej 1 rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących jej specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu logopedii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet III- Logopeda, Część 3dWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) a) posiada ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia z zakresu logopedii albo studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/psychologia i studia podyplomowe w zakresie logopedii/neurologopedii,b) przygotowanie pedagogiczne,c) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem i jego rodziną,d) przynajmniej 1 rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących jej specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu logopedii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet III- Logopeda, Część 3eWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) a) posiada ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia z zakresu logopedii albo studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/psychologia i studia podyplomowe w zakresie logopedii/neurologopedii,b) przygotowanie pedagogiczne,c) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem i jego rodziną,d) przynajmniej 1 rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących jej specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu logopedii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu Bydgoskiego przez specjalistów:Pakiet III- Logopeda, Część 3fWykonawca musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:a) a) posiada ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia z zakresu logopedii albo studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika/psychologia i studia podyplomowe w zakresie logopedii/neurologopedii,b) przygotowanie pedagogiczne,c) co najmniej jeden kurs doskonalący w zakresie pracy z małym dzieckiem i jego rodziną,d) przynajmniej 1 rok doświadczenia w pracy z małym dzieckiem (do 7 r.ż.) i jego rodziną.Zakres świadczonej usługi: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących jej specjalistach,• prowadzenie akcji informacyjnych, udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej przemocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, prowadzenie dodatkowych usług z zakresu logopedii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach