Przetargi.pl
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI DLA KOBIET NA ROK 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-180 Orzesze, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 22 15 520 , fax. 32 32 60 736
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Rynek 2a
  43-180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. 32 22 15 520, fax. 32 32 60 736
  REGON: 003457237
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jo.orzesze.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI DLA KOBIET NA ROK 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie schroniska dla bezdomnych – miejsc noclegowych oraz zapewnienia posiłku we wszystkie dni kalendarzowe miesiąca w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji oferenta bezdomnej kobiety z terenu Miasta Orzesze. Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne między innymi poruszające się na wózkach inwalidzkich, zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia obejmuje osoby bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu. Ilość miejsc do zapewnienia przez oferenta na potrzeby bezdomnych co najmniej 3 osób w tym dla osób niepełnosprawnych. Schronisko powinno gwarantować: a) całodobowy dostęp do lokalu i możliwość całodobowego przebywania w nim b) codzienne wyżywienie: jeden gorący posiłek dziennie przygotowany z zasadami racjonalnego żywienia z pełnowartościowych produktów o wartości kalorycznej jednego posiłku odpowiedni dla osób dorosłych, dopuszcza się możliwość przygotowania posiłku w ramach treningu kulinarnego; dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju c) oddzielne łóżko wraz z kompletem pościeli d) wydzielone miejsce w szafie, krzesło oraz miejsce przy stole e) warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie podstawowych środków czystości: ciepła woda, mydło, szampon, papier toaletowy, proszek do prania itp. f) bielizna osobista oraz odzież i obuwie odpowiednie do pory roku dla osób tego pozbawionych g) pomieszczenie świetlicy umożliwiające spędzenie czasu wolnego h) warunki lokalowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych i) powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym nie mniej niż 4m2/osobę, w pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3m2/osobę Dodatkowe wymagania: - stała współpraca z Zamawiającym - prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce - placówka musi spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach - w okresie grzewczym zapewnienie temperatury pomieszczeń nie niższej niż 20C - zapewnienie przyjęć przez całą dobę - zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności - wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 14.05.2018r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896) 2) Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – miejsc noclegowych oraz zapewnienia posiłku we wszystkie dni kalendarzowe miesiąca w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji oferenta bezdomnej kobiety z terenu Miasta Orzesze. Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne między innymi poruszające się na wózkach inwalidzkich, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia obejmuje osoby bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu. Ilość miejsc do zapewnienia przez oferenta na potrzeby bezdomnych co najmniej 1 osoba niepełnosprawna. Schronisko z usługami opiekuńczymi powinno gwarantować: a) całodobowy dostęp do lokalu i możliwość całodobowego przebywania w nim b) codzienne wyżywienie: jeden gorący posiłek dziennie przygotowany z zasadami racjonalnego żywienia z pełnowartościowych produktów o wartości kalorycznej jednego posiłku odpowiedni dla osób dorosłych; dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju c) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienie d) oddzielne łóżko wraz z kompletem pościeli e) wydzielone miejsce w szafie, krzesło oraz miejsce przy stole f) warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie podstawowych środków czystości: ciepła woda, mydło, szampon, papier toaletowy, proszek do prania itp.; w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu g) bielizna osobista oraz odzież i obuwie odpowiednie do pory roku dla osób tego pozbawionych h) pomieszczenie świetlicy umożliwiające spędzenie czasu wolnego i) warunki lokalowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych; w budynkach wielokondygnacyjnych bez dźwigów osobowych pokoje mieszkalne oraz inne pomieszczenia (sanitariaty, jadalnia/świetlica) usytuowane na parterze j) powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym nie mniej niż 5m2/osobę k) przynajmniej 1 sanitariat (lub jego część) wyposażony w urządzenie natryskowe, umywalkę i miskę ustępową, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Dodatkowe wymagania: - stała współpraca z Zamawiającym - prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce - placówka musi spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach - w okresie grzewczym zapewnienie temperatury pomieszczeń nie niższej niż 20C - zapewnienie przyjęć przez całą dobę - zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej - wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 14.05.2018r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896) 3) Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie noclegowni w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 18.00 do 8.00 a w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 19.00 do 7.00 – miejsc noclegowych oraz umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju we wszystkie dni kalendarzowe miesiąca w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji oferenta bezdomne kobiety z terenu Miasta Orzesze. Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne min. poruszające się na wózkach inwalidzkich, zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia obejmuje osoby bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu. Ilość miejsc do zapewnienia przez oferenta na potrzeby bezdomnych co najmniej 1 osoba. Noclegownia powinna gwarantować: a) dostęp do lokalu, w którym będzie realizowane zadanie w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 18.00 do 8.00 a w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 19.00 do 7.00 b) wyżywienie: jeden posiłek dziennie oraz zapewnienie gorącego napoju c) oddzielne łóżko wraz z kompletem pościeli d) wydzielone miejsce w szafie, krzesło oraz miejsce przy stole e) warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie podstawowych środków czystości: ciepła woda, mydło, szampon, papier toaletowy, proszek do prania itp. oraz wymiana odzieży lub jej dezynfekcja i dezynsekcja w przypadku braku jej wymiany f) pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcje świetlicy lub sali spotkań grupowych g) zapewnienie opieki przez co najmniej jednego opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w noclegowni h) powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu noclegowym nie mniej niż 3m2/osobę, w pomieszczeniu z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 2m2/osobę Dodatkowe wymagania: - stała współpraca z Zamawiającym - prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce - placówka musi spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach - w okresie grzewczym zapewnienie temperatury pomieszczeń nie niższej niż 20C - wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 14.05.2018r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896) 4) Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18.00 do 8.00 lub przez całą dobę – miejsce siedzące w postaci krzesła oraz zapewnienie gorącego napoju. Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne min. poruszające się na wózkach inwalidzkich, zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia w formie ogrzewalni obejmuje osoby, którym trzeba zapewnić interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu. Ilość miejsc do zapewnienia przez oferenta co najmniej 1 osoba. Ogrzewalnia powinna gwarantować: a) dostęp do lokalu, w którym będzie realizowane zadanie w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18.00 do 8.00 lub przez całą dobę b) możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18C c) zapewnienie gorącego napoju d) zapewnienie miejsca siedzącego w postaci krzesła e) warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie podstawowych środków czystości: ciepła woda, mydło, szampon, papier toaletowy, proszek do prania itp. oraz wymiana odzieży lub jej dezynfekcja i dezynsekcja w przypadku braku jej wymiany f) zapewnienie opieki przez co najmniej jednego opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w ogrzewalni g) powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu pobytowym nie mniej niż 2m2/osobę h) zapewnienie dowozu do miejsca schronienia Dodatkowe wymagania: - stała współpraca z Zamawiającym - prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce - placówka musi spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach - w okresie grzewczym zapewnienie temperatury pomieszczeń nie niższej niż 18C - wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 14.05.2018r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896) • Wymagania art. 29 ust 5 ustawy zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia. • Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1.2 odbywa się na podstawie skierowania o umieszczenie w schronisku, noclegowni i ogrzewalni wydanego przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. • Liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia, schronienia z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach