Przetargi.pl
Zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-542 Kraków, Ul. Za Torem 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 341 85 16 , fax. 12 341 84 87
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Ul. Za Torem 22 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 341 85 16, fax. 12 341 84 87
  REGON: 36177709700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych lub maksymalnych wymagań oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych lub ich zakresów zawarty jest w pkt 3)11. SIWZ. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 4 miesięcy, liczonym od udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe producenta/ów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności na przykład oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na identyfikację i ocenę zgodności oferowanego samochodu, elementów i wyposażenia oraz parametrów z wymaganiami SIWZ. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesiące gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów oraz co najmniej 36 miesiące gwarancji na powłokę lakierniczą i co najmniej 120 miesięcy gwarancji na korozję, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta, przy czym Wykonawca musi także świadczyć usługi gwarancyjne w okresie gwarancji bezpłatnie, a Zamawiający pokrywa jedynie koszty wymiany elementów, części i płynów w okresie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych zgodnie ze wskazaniami producenta. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych lub maksymalnych wymagań oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych lub ich zakresów: Minimalne wymagania techniczne: Nadwozie typu minibus (van) 7-osobowy, bez przegrody pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem pasażerskim; drzwi kierowcy, drzwi pasażera, drzwi przesuwne boczne z prawej i lewej strony oraz drzwi tylne dwuskrzydłowe; nadwozie fabryczne całkowicie przeszklone szybami atermicznymi (także drzwi przesuwne boczne prawe, drzwi lewe i drzwi tylne); homologacja osobowa producenta pojazdu, Część A. Wymiary, masa pojazdu i ładowność: 1. wysokość - max. 2000 mm 2. długość - max. 4990 mm 3. masa całkowita pojazdu - max. 3500 kg 4. ładowność - min. 400 kg 5. długość przestrzeni ładunkowej od foteli pierwszego rzędu co najmniej 2240 mm Cześć B. Silnik, układ przeniesienia napędu, zbiornik paliwa 1. silnik benzynowy 2. moc silnika - min. 90 kW 3. manualna skrzynia biegów, 6-biegowa 4. norma emisji spalin Euro 5 Część C. Bezpieczeństwo i funkcjonalność: 1. hamulce zasadnicze tarczowe 2. minimum 4 poduszki powietrzne 3. system automatycznego hamowania 4. zamek centralny sterowany falami radiowymi 5. fabryczny immobiliser 6. fabryczny autoalarm 7. kanapa w drugim rzędzie 3 osobowa dzielona, składana, kanapa w trzecim rzędzie łatwo demontowalna 8. układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu 9. podłokietniki siedzenia kierowcy 10. zagłówki we wszystkich siedzeniach, zagłówki komfortowe dla siedzenia kierowcy i pasażera z przodu 11. klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna 12. kierownica wielofunkcyjna 13. regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach 14. elektryczne ogrzewanie przedniej szyby 15. reflektory przeciwmgielne 16. światła do jazdy dziennej 17. lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie 18. lusterko wsteczne wewnętrzne 19. szyby przednie otwierane elektrycznie 20. wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej 21. fabryczny radioodtwarzacz wraz z systemem nagłośnienia i systemem telefonicznym bluetooth 22. czujniki parkowania w tylnym zderzaku 23. hak holowniczy z możliwością demontażu 24. relingi dachowe Część D. Estetyka i wykończenie oraz wyposażenie dodatkowe: 1. kolor nadwozia i zderzaków zielony jasny, lakier metalik (sugerowany) 2. okna w przestrzeni pasażerskiej fabrycznie przyciemniane / czarne 3. felgi (obręcze) stalowe w kolorze nadwozia lub czarne 4. tapicerka z tkaniny lub skórzana w odcieniu ciemnym (czarna lub ciemnoszara) 5. podsufitka tapicerowana 6. ściany boczne fabrycznie wykończone okładziną 7. dodatkowy zestaw opon zimowych - 4 szt. 8. podłoga w kabinie kierowcy oraz w przedziale pasażersko - ładunkowym wyłożona wykładziną gumową Wymogi Zamawiającego i dodatkowe informacje: a) Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie na samochody fabrycznie nowe i nie starsze niż z roku produkcji 2015, b) Odbiór samochodu powinien nastąpić w siedzibie biura Zamawiającego, c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane wyżej wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne lub ich zakresy, a użyte w SIWZ słowa pojazd i samochód należy uznać za równoważne lub zamienne. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenie musi posiadać co najmniej te same cechy i parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - PZP zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego sprzętu oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341144003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne i użytkowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzm.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach