Przetargi.pl
ZAKUP Z DOSTAWĄ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PONIŻEJ 3,5 T Z WYWROTEM TRÓJSTRONNYM, CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z TUZ ORAZ ROZDRABNIACZA DO GAŁĘZI DLA MPGKIM ZB

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
  ul. Akademicka 22
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-lomza.pl/mpgkim

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP Z DOSTAWĄ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PONIŻEJ 3,5 T Z WYWROTEM TRÓJSTRONNYM, CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z TUZ ORAZ ROZDRABNIACZA DO GAŁĘZI DLA MPGKIM ZB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą: 1) Część nr 1 zamówienia – Samochód ciężarowy o DMC poniżej 3,5 t z zabudową typu skrzynia oraz wywrotem trójstronny. 2) Część nr 2 zamówienia – Ciągnik rolniczy z TUZ-em. 3) Część nr 3 zamówienia – Rozdrabniacz do gałęzi - rębak. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części, z których każda będzie oceniania oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, bądź na wybrane z nich. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z opisem oraz wymaganiami został określony w Rozdziale III SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach