Przetargi.pl
Zakup ( wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) pierwszego wyposażenia hali sportowej w LO nr XIII oraz zakup wyposażenia hali szermierczej SP nr 85

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY ogłasza przetarg

 • Adres: 50-447 Wrocław, ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY
  ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37
  50-447 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 000704296
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ( wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) pierwszego wyposażenia hali sportowej w LO nr XIII oraz zakup wyposażenia hali szermierczej SP nr 85
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zadanie/pakiet 1- meblezadanie/pakiet 2- sprzęt sportowyzadanie/pakiet 3- sprzęt szermierczy 1zadanie/pakiet 4- sprzęt szermierczy część 2zadanie/pakiet 5- sprzęt do siłownizadanie/pakiet 6 sprzęt komputerowyzadanie/pakiet7 sprzęt agd,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach