Przetargi.pl
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-612 Wrocław, Al. I. J. Paderewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 473 554 , fax. 71 347 34 48
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Al. I. J. Paderewskiego 35
  51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 473 554, fax. 71 347 34 48
  REGON: 32786000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,urządzeń peryferyjnych w tym między innymi: zestawów komputerowych, monitorów pakietów biurowych, słuchawek z mikrofonem, kamer komputerowych, komputerów poleasingowych, systemu wideokonferencyjnego, terminali, drukarek kodów, myszek, komputerów przenośnych do Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został sprecyzowany w załączniku nr 2 do siwz – opis przedmiotu zamówienia dla części I-III. Zamówienie jest podzielone na 3 części: a) Część 1 – Sprzęt komputerowy; b) Część 2 – Komputery poleasingowe; c) Część 3 – Sprzęt inwentaryzacyjny;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach