Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą asortymentu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26-220 Stąporków, Czarniecka Góra
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 741 163 , fax. 413 741 162
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
  Czarniecka Góra 43
  26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 741 163, fax. 413 741 162
  REGON: 36897750000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacjascr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą asortymentu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części: Część nr 1 - maski FFP3 – 3 000 szt. - maski chirurgiczne - 64 015 szt. - fartuch flizelinowy – 1 033 szt. - rękawice nitrylowe S – 200 op. - rękawice nitrylowe XL – 200 op. - płyn do dezynfekcji powierzchni 1 L - 1 000 op. których szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik nr 1 Część nr 2 - testy na obecność antygenu SARS-CoV-2 PanbioTM Covid-19 Ag Rapid Test Device firmy Abbot – 200 szt.- formularz asortymentowo – cenowy załącznik nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach