Przetargi.pl
Zakup testów i sprzętu na potrzeby diagnostyki koronawirusa SARS-CoV-2

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-632 Szczecin, ul. Spedytorska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 624 569 , fax. 914 624 640
 • Data zamieszczenia: 2021-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
  ul. Spedytorska 42528
  70-632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 624 569, fax. 914 624 640
  REGON: 29266900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup testów i sprzętu na potrzeby diagnostyki koronawirusa SARS-CoV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Produkt nr kat ilość op. cena jednostkowa netto [zł] VAT cena netto [zł] koszt łączny brutto [zł] Zestawy Real-Time PCR do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 Allplex SARS CoV2 Assay (100T) CEIVD RV10248X 13 2 700,00 0% 35 100,00 35 100,00 Materiały i odczynniki do ekstrakcji kwasów nukleinowych do stacji Nimbus Zestaw do ekstrakcji STARMag 96X4 Viral DNA/RNA 200 CKit EX00013C 3 4 300,00 8% 12900,00 13 932,00 Płyn do ekstrakcji Nimbus-96 Deep Well Micro Plate SDP0096 1 1 980,00 23% 1 980,00 2 435,40 High volume Tips (1000ul) 235905 4 2 990,00 8% 11 960,00 12 916,80 Worki na odpady Nimbus waste Bag 65803-01 3 500,00 23% 1 500,00 1 845,00 Materiały do składania reakcji PCR Probówki PCR w stripach: 8 Strip Tube TLS0851 1 530,20 23% 530,20 652,15 Wieczka optyczne w stripach: Optical Flat 8 Cap strip TCS0803 1 244,20 23% 244,20 300,37 Vortex MSV-3500 komplet z platformami MSV-3500 1 2 200,00 23% 2 200,00 2 706,00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73430000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach