Przetargi.pl
Zakup testów do bezpośredniej identyfikacji z materiału biologicznego wirusa SARS CoV-2 i innych patogenów z dróg oddechowych, met. multiplex PCR na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 45-372 Opole, ul. Kośnego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4433121 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kośnego 53
  45-372 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4433121, fax. -
  REGON: 53141815100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością samorządu województwa opolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup testów do bezpośredniej identyfikacji z materiału biologicznego wirusa SARS CoV-2 i innych patogenów z dróg oddechowych, met. multiplex PCR na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Testy do wykrywania wirusa SARS CoV-2 i innych patogenów z dróg oddechowych, met. multiplex PCR dedykowane do analizatora
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach