Przetargi.pl
Zakup testów antygenowych COVID- 19 dla Szpitala Nowowiejskiego

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8252031 w. 355, 356 , fax. 022 8252031 w. 355
 • Data zamieszczenia: 2021-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Nowowiejska 27
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8252031 w. 355, 356, fax. 022 8252031 w. 355
  REGON: 29807000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnowowiejski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup testów antygenowych COVID- 19 dla Szpitala Nowowiejskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup testów antygenowych COVID- 19 dla Szpitala Nowowiejskiego w ilości 1000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach