Przetargi.pl
Zakup tabletów z akcesoriami: Samsung Galaxy Tab S7+ 12,4" T970 WiFi 8/256GB Mystic Navy – 2 sztuki i Samsung Book Cover Keyboard do Galaxy Tab S7 5G – 2 sztuki

Województwo Łódzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6633385, 6633384 , fax. 426 633 391
 • Data zamieszczenia: 2021-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie
  al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6633385, 6633384, fax. 426 633 391
  REGON: 47207171500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup tabletów z akcesoriami: Samsung Galaxy Tab S7+ 12,4" T970 WiFi 8/256GB Mystic Navy – 2 sztuki i Samsung Book Cover Keyboard do Galaxy Tab S7 5G – 2 sztuki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup tabletów z akcesoriami: Samsung Galaxy Tab S7+ 12,4" T970 WiFi 8/256GB Mystic Navy – 2 sztuki i Samsung Book Cover Keyboard do Galaxy Tab S7 5G – 2 sztuki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach