Przetargi.pl
ZAKUP SUROWCA W POSTACI GNOJOWICY ŚWIŃSKIEJ ORAZ OBORNIKA DO PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ DLA BIOGAZOWNI MAŁOPOLSKICH

Biogazownie Małopolskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-210 Olesno, Wielopole
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 608599510 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biogazownie Małopolskie Sp. z o.o.
  Wielopole 62
  33-210 Olesno, woj. małopolskie
  tel. +48 608599510, fax. -
  REGON: 12254006400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: biogazowniemalopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP SUROWCA W POSTACI GNOJOWICY ŚWIŃSKIEJ ORAZ OBORNIKA DO PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ DLA BIOGAZOWNI MAŁOPOLSKICH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKUP SUROWCA W POSTACI GNOJOWICY ŚWIŃSKIEJ ORAZ OBORNIKA DO PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ DLA BIOGAZOWNI MAŁOPOLSKICH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14900000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną