Przetargi.pl
Zakup środków ochrony osobistej (maska 3 warstwowa, półmaska z filtrem FFP2, rękawice nitrylowe)

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul Jagiellończyka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7 851 200 , fax. 95 7 851 204
 • Data zamieszczenia: 2021-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7 851 200, fax. 95 7 851 204
  REGON: 21046708900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubuskie.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup środków ochrony osobistej (maska 3 warstwowa, półmaska z filtrem FFP2, rękawice nitrylowe)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 71 nw. środków ochrony osobistej: a) maska ochronna trójwarstwowa medyczna – 150.000 szt, b) półmaska ochronna z filtrem FFP2-100.000 szt, c) rękawice ochronne nitrylowe - 500.000 szt, w rozmiarach: S – 50.000 szt; M – 200.000 szt; L – 200.000 szt; XL – 50.000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach