Przetargi.pl
Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS w Dobrzejewicach

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ogłasza przetarg

 • Adres: 87-123 Dobrzejewice, Dobrzejewice
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 786 412 , fax. 566 786 412
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
  Dobrzejewice 62
  87-123 Dobrzejewice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 786 412, fax. 566 786 412
  REGON: 87111251700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiattorunski.pl/2081,dom-pomocy-spolecznej-w-dobrzejewicach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS w Dobrzejewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  RĘKAWICE JEDNORAZOWE M A'100 SZT. ILOŚĆ-200 OPAKOWAŃ RĘKAWICE JEDNORAZOWE l A'100 SZT. ILOŚĆ-100 OPAKOWAŃ ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK Z ALKOHOLEM A5 L ILOŚĆ - 30 SZTUK ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK BEZ ALKOHOLU A5 L ILOŚĆ - 30 SZTUK ŻEL DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI Z ALKOHOLEM A5 L ILOŚĆ - 30 SZTUK EL DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI BEZ ALKOHOLU A5 L ILOŚĆ - 30 SZTUK PRZYŁBICA OCHRONNA ILOŚĆ - 30 SZTUK MATA DEZYNFEKCYJNA ILOŚĆ- 8 SZTUK RĘKAWICE JEDNORAZOWE M A'100 SZT. ILOŚĆ-409 OPAKOWAŃ RĘKAWICE JEDNORAZOWE L A'100 SZT. ILOŚĆ-10 OPAKOWAŃ RĘKAWICE JEDNORAZOWE M A'100 SZT. ILOŚĆ- 2 OPAKOWANIA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach