Przetargi.pl
Zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”

Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ogłasza przetarg

 • Adres: 04-748 Warszawa, ul. Przedwiośnie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 152 104 , fax. 228 152 104
 • Data zamieszczenia: 2021-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"
  ul. Przedwiośnie 1
  04-748 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 152 104, fax. 228 152 104
  REGON: 29331500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.naprzedwiosniu.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w następującym asortymencie: - 80 000 szt. rękawiczek jednorazowych (opakowania po 100 szt. lub 200 szt.) – rękawiczki jednorazowe diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe w rozmiarze M (70 000 szt.) i L (10 000 szt.). Rękawiczki muszą być mocne, dopuszczone do kontaktu z żywnością oraz spełniać normę EN 455:1,2,3; AQL:1,5. Kolor rękawiczek dowolny. - 15 000 szt. maseczek jednorazowych w opakowaniach po 50 szt. – maseczki chirurgiczne ochronne, wykonane z trzech warstw wysokiej jakości włókniny polipropylenowej z wkładką modelującą na nos oraz elastycznymi gumkami zakładanymi na uszy. Rozmiar uniwersalny dla dorosłych. Kolory stonowane, bez ozdobień i nadruku. Maseczki chirurgiczne muszą spełniać następujące wymagania: • zgodność z normami: PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne -- Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2019) • deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 • oznakowanie znakiem CE - 10 000 szt. maseczek jednorazowych w opakowaniach po 50 szt. – maseczki chirurgiczne ochronne, wykonane z trzech warstw wysokiej jakości włókniny polipropylenowej z wkładką modelującą na nos oraz elastycznymi gumkami zakładanymi na uszy. Rozmiar uniwersalny dla dorosłych. Kolor czarny, bez ozdobień i nadruku. Maseczki chirurgiczne muszą spełniać następujące wymagania: • zgodność z normami: PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne -- Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2019) • deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 • oznakowanie znakiem CE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach