Przetargi.pl
Zakup środków ochrony osobistej

Powiat Gnieźnieński ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4240706 , fax. 61 4240770
 • Data zamieszczenia: 2022-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gnieźnieński
  ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4240706, fax. 61 4240770
  REGON: ---00000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup środków ochrony osobistej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach