Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuślinie.

Gmina Kuślin ogłasza przetarg

 • Adres: 64-316 Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 44 72 722, , fax. 61 44 73 731
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kuślin
  ul. Emilii Sczanieckiej 4
  64-316 Kuślin, woj. wielkopolskie
  tel. 61 44 72 722, , fax. 61 44 73 731
  REGON: 63125891600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuslin.pl; www.bip.kuslin.pl,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuślinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy: silnik min. EURO 6 MOC 210 kW. Pojazd z maksymalną masą rzeczywistą 16000 kg (rezerwa masy między MMR a DMC min. 5%) oraz układ napędowy 4x4 uterenowiony ze skrzynią redukcyjną do jazdy w terenie i blokadami mechanizmów różnicowych (podwójne ogumienie na osi tylnej z możliwością odłączenia osi przedniej). Maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w samochodzie z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża. Zbiornik na wodę oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10% zbiornika wodnego. Autopompa dwuzakresowa o wydajności min 2800l/m przy ciśnieniu 0,8 MPa. Autopompa umożliwiająca podanie środka gaśniczego wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego podczas działań gaśniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach