Przetargi.pl
Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i prawidłowej pracy oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii podczas pandemii Covid-19 przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 47 28 15 , fax. 261 47 28 15
 • Data zamieszczenia: 2021-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kołobrzeska 44
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 47 28 15, fax. 261 47 28 15
  REGON: 57054456600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.107sw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i prawidłowej pracy oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii podczas pandemii Covid-19 przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kardiomonitory 4 szt. Pompy infuzyjne 4 szt. Urządzenie do wysokoprzepływowej tlenoterapii 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach