Przetargi.pl
Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 4775501 , fax. 086 2752047
 • Data zamieszczenia: 2016-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Szpitalna 5 5
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 086 4775501, fax. 086 2752047
  REGON: 45066623600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwysmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Oferent przystępujący do przetargu może przystąpić do całości zamówienia lub do danego pakietu zachowując numer ustalony przez Zamawiającego . Oferty cząstkowe będą odrzucone . 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiot zamówienia składa się z następujących pakietów : Pakiet nr 1 : Rękawy do sterylizacji Pakiet nr 2 : Serwety operacyjne, fartuchy włókninowe, zestawy bielizny do porodu Pakiet nr 3 : Elektrody silikonowe, koszulki na elektrody Pakiet nr 4 : Filtry, dreny, wkłady do ssaka Viktoria Versa i Lipos Pakiet nr 5 : Filtry powietrza, nawilżacze do koncentratora Pakiet nr 6 : Jałowa osłona na ramię C Pakiet nr 7 : Folia operacyjna , uchwyt do mocowania kabli , mata wielowarstwowa dekontaminacyjna , wzierniki otoskopowe , wzierniki ginekologiczne , końcówki do rektoskopu , elektroda do defibrylatora , dren przedłużacz do tlenu , zestaw do cystostomii , torba i worek na wymiociny spodnie jednorazowe , czujniki do pulsoksymetru , ustnik endoskopowy , koreczki do venflonów dren do ssaka , elektroda klipsowa , rezerwuar tlenu , elektrody przyssawkowe , papier do drukarki termicznej Pakiet nr 8 : Torebki papierowe, butelki szklane, etykiety Pakiet nr 9 : Testy do kontroli mycia, dezynfekcji i sterylizacji Pakiet nr 10 : Staplery skórne Pakiet nr 11 : Akcesoria do endoskopii Pakiet nr 12 : Filtry do lampy Solux Pakiet nr 13 : Taśma rehabilitacyjna Pakiet nr 14 : Uszczelki do trokara , kaniula plastikowa gwintowana , uszczelka do trokara , trokar Pakiet nr 15 : Adapter ręcznego sterowania , nebulizator do inhalatora Pakiet nr 16 : Elektroda do elektrostymulacji Pakiet nr 17 : Opłatki apteczne Pakiet nr 18 : Uszczelki gumowe , żarówki halogenowe , żarówki do procesora system 2500 Pakiet nr 19 : Identyfikacyjna karta grupy krwi Pakiet nr 20 : Przewody do pompy i dreny Pakiet nr 21 : Końcówki do sondy Pakiet nr 22 : Lancety jednorazowe Pakiet nr 23 : Mata grzewcza i pokrowiec Pakiet nr 24 : Obwód oddechowy Pakiet nr 25 : Czujniki do pomiaru rzutu serca Pakiet nr 26 : Mieszadło stałe do unguatora Pakiet nr 27 : Zawór kanału biopsyjnego Pakiet nr 28 : Cewniki rektalne dwukanałowe i trzykanałowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital@wysmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach