Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów na Lednicy – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej"

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-261 Lednogóra, Dziekanowice 32
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 427 50 10 , fax. 61 427 50 20
 • Data zamieszczenia: 2023-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
  Dziekanowice 32
  62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie
  tel. 61 427 50 10, fax. 61 427 50 20
  REGON: 639770708
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lednica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów na Lednicy – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Zamówienia p.n.: „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów na Lednicy – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej"”, a w ramach niego dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem: 23 komputery przenośne – typ A, 4 komputery przenośne – typ B, 7 komputerów stacjonarnych, 4 komputery stacjonarne typu „stacja graficzna”, 11 monitorów, sprzętów peryferyjnych (11 zestawów klawiatur z myszkami, 10 przenośnych dysków zewnętrznych, 20 pamięci flash – PenDrive, 27 toreb na laptopy, 18 listew zasilających, 2 drukarki – typ A, 1 drukarka – typ B, 2 skanerów A3), 3 niszczarek, 2 laminarki, oprogramowanie biurowe (licencja na 38 stanowisk), program graficzny – typ A (licencja na 3 stanowiska), program graficzny – typ B (licencja na 3 stanowiska), pakiet programów graficznych (licencja na 1 stanowisko), program do kosztorysowania (licencja na 1 stanowisko)1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:  opis przedmiotu zamówienia – część II SWZ,  projektowane postanowienia umowy – część IV SWZ. 1.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia:30200000-1 Urządzenia komputeroweDodatkowe kody CPV:30232000-4 Sprzęt peryferyjny48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne48322000-1 Pakiety oprogramowania graficznego30232100-5 Drukarki i plotery30213100-6 Komputery przenośne33195100-4 Monitory30191000-4 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli1.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach