Przetargi.pl
„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu telekomunikacyjnego”

Powiat Polkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. św. Sebastiana
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 15 00 , fax. 76 746 15 01
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Polkowicki
  ul. św. Sebastiana 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 15 00, fax. 76 746 15 01
  REGON: 39064723900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatpolkowicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu telekomunikacyjnego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu telekomunikacyjnego”. 2. Zamawiający podzielił zamówienie jak w ust. 1 i dopuszcza składanie następujących ofert częściowych: 1) Część 1: Drukarka; 2) Część 2: Myszki, klawiatury komputerowe i płyty Blue-ray; 3) Część 3: Notebooki; 4) Część 4: Telefony bezprzewodowe; 5) Część 5: Urządzenie wielofunkcyjne; 6) Część 6: Zasilacze komputerowe; 7) Część 7: Notebook; 8) Część 8: Notebook; 9) Część 9: Notebooki. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach