Przetargi.pl
Zakup sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pododdziału Covidowego SP ZOZ w Mońkach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, al. Niepodległości
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 727 81 30, 668 877 590 , fax. 85 727 81 35, 727 81 34
 • Data zamieszczenia: 2021-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
  al. Niepodległości 9
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 85 727 81 30, 668 877 590, fax. 85 727 81 35, 727 81 34
  REGON: 50652956000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.monki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pododdziału Covidowego SP ZOZ w Mońkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pododdziału Covidowego SP ZOZ w Mońkach. 1 Basen jednorazowego użytku Szt. 150 2 Bezigłowy port dostępu naczyniowego Szt. 150 3 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch16 Szt. 500 4 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch18 Szt. 400 5 Igła do pobierania leków bez filtra Op. 20 6 Kaczka jednorazowego użytku Szt. 150 7 Kaniula bezpieczna BD 20GA Szt. 100 8 Kaniula bezpieczna BD 22GA Szt. 100 9 Kieliszki do leków a’80 Op. 20 10 Koreczki do wenflonów Szt. 400 11 Kranik trójdrożny Szt. 50 12 Łopatka do języka Szt. 200 13 Maska do podawania tlenu dla dorosłych Szt. 150 14 Maska tlenowa z nebulizatorem Szt. 50 15 Maska tlenowa z rezerwuarem Szt. 300 16 Miska nerkowa jednorazowa Szt. 1500 17 Rękawica manopla Szt. 300 18 Opaski identyfikacyjne Szt. 100 19 Pieluchomajtki rozm. L Op. 15 20 Pieluchomajtki rozm XL Szt. 5 21 Pojemnik na odpady medyczne 60l Szt. 5 22 Pojemnik na odpady medyczne 1l Szt. 100 23 Pojemnik na odpady medyczne 5l Szt. 90 24 Prowadnica do rurki intubacyjnej rozm. 5 Szt.. 3 25 Przedłużacz do pompy infuzyjnej Szt. 300 26 Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy Szt. 150 27 Przedłużacz do podawania tlenu Szt. 400 28 Prześcieradło chłonne Szt. 60 29 Przyrząd do infuzji 150cm Szt. 1000 30 Rurka intubacyjna z mankietem rozm. 7 Szt. 1 31 Rurka intubacyjna z mankietem rozm. 7,5 Szt. 2 32 Rurka intubacyjna z mankietem rozm. 8 Szt. 2 33 Rurka intubacyjna zbrojona rozm. 7 Szt. 1 34 Rurka intubacyjna zbrojona rozm. 7,5 Szt. 2 35 Rurka intubacyjna zbrojona rozm. 8 Szt. 2 36 Rurka ustno-gardłowa rozm. 3 Szt. 3 37 Rurka ustno-gardłowa rozm. 4 Szt. 3 38 Rurka tracheostomijna rozm. 8 Szt. 1 39 Staza jednorazowego użytku a’25 Op. 18 40 Strzykawka do pompy infuzyjnej Szt. 300 41 Strzykawka do pompy infuzyjnej bursztynowa Szt. 150 42 Torba na wymiociny Szt. 30 43 Wąż do ssaka Szt. 150 44 Wieszak do worków na mocz Szt. 60 45 Wkład jednorazowy do ssaka 1l Szt. 60 46 Worek barierowy pacjenta z 4 portami Szt. 150 47 Worki do moczu Szt. 300 48 Zamknięty system do odsysania rurek intubacyjnych Szt. 5 49 Zestaw do cewnikowania Szt. 60 50 Zestaw do punkcji opłucnej Szt. 3 51 Zestaw do tracheostomii przezskórnej Szt. 1 52 Zestaw do wkłucia centralnego 3-kanałowy Szt. 2 53 Żel do EKG Szt. 2 54 Zgłębnik żołądkowy Ch 16 dł. 1250cm Szt. 30 55 Zgłębnik żołądkowy Ch 18 dł. 1250cm Szt. 30 56 Mata antybakteryjna 45x115 niebieska Szt. 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach