Przetargi.pl
Zakup sprzętu i oprogramowania dla Gminy Wojcieszków w ramach programów Granty PPGR i Cyfrowa Gmina

GMINA WOJCIESZKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 21-411 Wojcieszków, ul. Kościelna 46
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 48 25 755 41 01
 • Data zamieszczenia: 2022-12-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WOJCIESZKÓW
  ul. Kościelna 46
  21-411 Wojcieszków, woj. lubelskie
  tel. 48 25 755 41 01
  REGON: 711582530
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i oprogramowania dla Gminy Wojcieszków w ramach programów Granty PPGR i Cyfrowa Gmina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część 1 zamówienia Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”obejmuje:a) zakup, dostawę i montaż stacji roboczych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym - 44 kompletów z podziałem na:- komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą i myszką wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym - 40 kompletów;- komputer przenośny typu laptop wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym - 4 sztuki;b) zakup, dostawę i montaż urządzenia wielofunkcyjnego- 1 sztuka;c) szkolenie stacjonarne pracowników urzędu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” obejmuje:a) zakup i dostawę laptopów z oprogramowaniem - 25 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach