Przetargi.pl
Zakup samochodu terenowego do przeprowadzania patroli wodnych w Powiecie Lubartowskim

Powiat Lubartowski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, Słowackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubartowski
  Słowackiego
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  REGON: 431019193
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu terenowego do przeprowadzania patroli wodnych w Powiecie Lubartowskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu fabrycznie nowego samochodu terenowego (przebieg nie większy niż 50km), rok produkcji nie starszy niż 2022 roku . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34131000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną