Przetargi.pl
Zakup samochodu ciężarowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447103314
 • Data zamieszczenia: 2018-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. św. Antoniego 41
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447103314
  REGON: 59065355300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-tomaszowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ciężarowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu ciężarowego ( wywrotki w ilości 1 sztuka). Wymagania techniczne dotyczące samochodu : 1. używanysamochód ciężarowy; 2. norma emisji spalin EURO 4 lub wyżej; 3. rok produkcji nie starszy niż 2008; 4. pojemność silnika nie mniej niż 6800cm³; 5. moc nie mniej niż 240 KM nie większa niż 400 KM 6. samochód dwuosiowy 4x2, lub 4x4; 7. blokada tylnego i przedniego mostu; 8. zawieszenie przód: resor, tył: resor; 9. manualna skrzynia biegów; 10. wspomaganie kierownicy; 11. ABS, 12. klimatyzacja; 13. przebieg nie więcej niż 300 tys. km, 14. ładowność nie mniej niż 8 tony, 15 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC) nie więcej niż 18 ton 16. komputer pokładowy; 17. tachograf z ważną legalizacją; 18. fotel kierowcy pneumatyczny; 19. wywrót trójstronny; 20. prześwit w najniższym punkcie od podłoża nie mniej niż 250 mm; 21. rozmiar opon o średnicy nie mniej niż R22,5”; 22. opony - stopień zużycia nie więcej niż 30% jednego producenta o jednakowym zużyciu; 23. pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane przy nadwoziu; 24. kabina dzienna trzyosobowa; 25. wysokość nie większa niż 3,20 m z belką sygnalizacyjną; 26. otwierane burty na trzy strony; 27. wymiary skrzyni ładunkowej nie mniej niż: 4,5 x 2,4 x 0,6 - 0,8m (+/- 10%); 28. pojazd zarejestrowany w Polsce; 29. samochód powinien posiadać aktualny przegląd techniczny; 30. blacharka bez mechanicznych uszkodzeń; 31. bezwypadkowy; 32. brak wyraźnych oznak korozji; 33. listwa ostrzegawcza ledowa koloru pomarańczowego; 34. samochód nie powinien posiadać żadnych napisów związanych z LOGO poprzedniego użytkownika. 35. wyposażony w zestaw narzędzi (klucz do kół, podnośnik), oraz gaśnicę i apteczkę; 36. zaczep do ciągnięcia przyczepy z wyjściem do układu pneumatycznego i elektrycznego; 37. dokumentacji potwierdzająca przebieg pojazdu; 38. dopuszczalne są elementy nadwozia przystosowane do zimowego utrzymania dróg np. czołownica; Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy załączyć do oferty fotografię pojazdu, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Fotografie powinny przedstawiać widok samochodu z przodu i z tyłu, widok skrzyni ładunkowej, widok silnika oraz deska rozdzielcza z widocznym licznikiem wskazującym przebieg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach