Przetargi.pl
zakup przez Ministra Zdrowia czasu antenowego, w związku z wielokrotną emisją spotu w ramach kampanii „Profilaktyka 40 PLUS”, zwanego dalej „Spotem”, w okresie od dnia 1.09.2021 r. do dnia 31.10.2021 r., na antenie Radia Warszawa

Ministerstwo Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6349562, 22 6349724 , fax. 226 349 638
 • Data zamieszczenia: 2021-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6349562, 22 6349724, fax. 226 349 638
  REGON: 28798700000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup przez Ministra Zdrowia czasu antenowego, w związku z wielokrotną emisją spotu w ramach kampanii „Profilaktyka 40 PLUS”, zwanego dalej „Spotem”, w okresie od dnia 1.09.2021 r. do dnia 31.10.2021 r., na antenie Radia Warszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup przez Ministra Zdrowia czasu antenowego, w związku z wielokrotną emisją spotu w ramach kampanii „Profilaktyka 40 PLUS”, zwanego dalej „Spotem”, w okresie od dnia 1.09.2021 r. do dnia 31.10.2021 r., na antenie Radia Warszawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach