Przetargi.pl
Zakup pojemników na odpady

Szpital Powiatowy w Zawierciu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, Miodowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 740 361 , fax. 326 721 532
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Zawierciu
  Miodowa 14
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 326 740 361, fax. 326 721 532
  REGON: 27627111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalzawiercie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pojemników na odpady
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup pojemników na odpady
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach