Przetargi.pl
"Zakup paliwa, w obrocie bezgotówkowym, na stacji paliw dla pojazdów należących do Zakładu Komunalnego w Jasienicy".

Zakład Komunalny w Jasienicy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-385 Jasienica , Jasienica
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48(33)8153729
 • Data zamieszczenia: 2021-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny w Jasienicy
  Jasienica 459
  43-385 Jasienica , woj. śląskie
  tel. +48(33)8153729
  REGON: 24099874500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup paliwa, w obrocie bezgotówkowym, na stacji paliw dla pojazdów należących do Zakładu Komunalnego w Jasienicy".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  "Zakup paliwa, w obrocie bezgotówkowym, na stacji paliw dla pojazdów należących do Zakładu Komunalnego w Jasienicy".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach