Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiornika pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej w roku 2022

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 204 072 , fax. 818 204 072
 • Data zamieszczenia: 2022-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
  ul. Młodzieżowa 6
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 818 204 072, fax. 818 204 072
  REGON: 43102961300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiornika pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej w roku 2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup paliw płynnych(etylina bezołowiowa Pb 95 i olej napędowy ON) na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiornika pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej w roku 2022
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach