Przetargi.pl
Zakup oraz dostawa kardiomonitorów w ramach dofinansowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, Plac Rydygiera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 772 607 , fax. 566 772 710
 • Data zamieszczenia: 2021-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  Plac Rydygiera 1
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 772 607, fax. 566 772 710
  REGON: 31002500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz dostawa kardiomonitorów w ramach dofinansowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa kardiomonitorów. Zamówienie realizowane jest dzięki dofinansowaniu Fundacji Pocztowy „Dar” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskiej 8, 00-940 Warszawa. Celem dofinansowania jest wsparcie w walce ze stanem epidemicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zakup niezbędnych artykułów i sprzętu związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w formie Dofinansowania – przy czym przeciwdziałanie takie oznacza wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniu skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby COVID-19.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach