Przetargi.pl
Zakup opatrunków

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-605 Świętochłowice, Chorzowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 453 338 , fax. 327 707 435
 • Data zamieszczenia: 2021-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
  Chorzowska 38
  41-605 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 322 453 338, fax. 327 707 435
  REGON: 31145085927000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup opatrunków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup opatrunków ALLEVYN HEEL 10,5cm x 13,5cm w ilości 10 opakowań. Zakup niezbędny do leczenia pacjentów zakażonych wirusem COVID-19.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach