Przetargi.pl
Zakup odczynników diagnostycznych

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2021-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup odczynników diagnostycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  VITEK2 GP (20 KART) nr katalogowy: 21342- 10op.; VITEK2 GN (20 KART) nr katalogowy: 21341 - 20op; VITEK2 ANC (20 KART) nr katalogowy: 21347- 1op; VITEK2 YST (20 KART)nr katalogowy: 21343 - 1 op; VITEK2 NH (20 KART)nr katalogowy:21346- 1 op; AST-P643TEST KIT 20 CARDS nr katalogowy: 421040 -1 op; AST-P644TEST KIT 20 CARDS nr katalogowy: 418671 - 5op; AST-PST03 TEST KIT 20 CARDS nr katalogowy: 418673- 5op; AST-N331 TEST KIT 20 CARDS nr katalogowy: 418675- 5 op; AST-N332 TEST KIT 20 CARDS nr katalogowy: 418676-20 op; AST YS08 TEST KIT 20 CARDS nr katalogowy: 420739 -1 op; UNSENSITISED TUBES 1x2000 szt. nr katalogowy: 69285- 1 op
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach