Przetargi.pl
Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ogłasza przetarg

 • Adres: 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6163175 w. 52, 6163063 , fax. 486 163 175
 • Data zamieszczenia: 2022-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
  ul. Bodzentyńska 17
  27-100 Iłża, woj. mazowieckie
  tel. 048 6163175 w. 52, 6163063, fax. 486 163 175
  REGON: 67090229300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalilza.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie 1 sztuki cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach