Przetargi.pl
Zakup materiałów pomocniczych do zajęć w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec" - etap II

Gmina Świerklaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 42-622 Świerklaniec, Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 844 853 , fax. 322 844 852
 • Data zamieszczenia: 2021-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świerklaniec
  Młyńska 3
  42-622 Świerklaniec, woj. śląskie
  tel. 322 844 853, fax. 322 844 852
  REGON: 54000900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierklaniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów pomocniczych do zajęć w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec" - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SP W Nakle Śl.: Tablet na potrzeby zajęć j. niemieckiego x1, Laptop x1, Drukarka x1, Tablet x9, Odtwarzacz CD z głośnikami x1, Aparat fotograficzny x2, Tablica interaktywna x1, Nagłośnienie przenośne x1. ZSP w Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b104b... 14 z 18 30.12.2020, 11:32 Orzechu: Laptopy do fizyki x15, Zestaw komputerowy x1, Oprogramowanie biurowe do zestawu komputerowego x1, Monitor interaktywny x1, Komputer OPS x1. SP w Świerklańcu: Laptop z oprogramowaniem x7, Tablet x12, Urządzenie wielofunkcyjne x1, Kamera cyfrowa x1, Monitor interaktywny x2. ZSP w Orzechu: Matematyka. Egzamin ósmoklasisty sztuka x1, Ortograffiti. Matematyka bez trudności. sztuka x1, Zeszyty ćwiczeń różne sztuka x10, Percepcja wzrokowa sztuka x1, Percepcja słuchowa – książka i CD sztuka x1, Percepcja wzrokowa sztuka x1, zestaw do zajęć terapeutycznych sztuka x1, Dyslektyczne ucho książka sztuka x1, Dyslektyczne ucho - ćwiczenia sztuka x1, Tymon rozumie innych sztuka x1, Ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej z zaburzoną percepcją wzrokową sztuka x1, Kto słucha nie błądzi” Zadania doskonalące uwagę i pamięć słuchową sztuka x1, Ćw. Na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów klas VII-VIII sztuka x1, Tabliczka mnożenia gra planszowa.- sztuka x1, Pikselki sztuka x1, Skoncentruj się” sztuka x1, Wytęż wzrok i pamięć” sztuka x1, Który wyraz jest poprawny?- sztuka x1, Gumowe ucho sztuka x1, Dyktanda graficzne sztuka x1, Uszy do góry sztuka x1, Gra Simon Air sztuka x1, Pamięć dźwiękowa - gra sztuka x1, „Wszystko słyszę”ćwiczenia sztuka x1, Strefa słuchu + płyta sztuka x1, „Posłuchaj, pokaż, opowiedz” część I sztuka x1, Góra uczuć – Gra sztuka x1, Karty – sposoby na złość sztuka x1, „Łamacz lodów” sztuka x1, Dzwonki diatoniczne naciskane sztuka x1, Badam alternatywne źródła energii sztuka x10, Elektryczność i magnetyzm-zestaw doświadczalny sztuka x10, Baterie AA komplet 4 szt sztuka x12, Bryły wielościany prawidłowe sztuka x1, Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych z tablicą do zawieszania sztuka x1, przyrząd do demonstrowania powstawania brył obrotowych sztuka x1, Tablica układ współrzędnych suchościeralna sztuka x1, Zestaw do nauki rachunku prawdopodobieństwa sztuka x1, Plansze interaktywne sztuka x1, Cyrkiel na tablicę - na magnesach sztuka x1, Kątomierz dwukierunkowy sztuka x2, Twierdzenie Pitagorasa – zestaw demonstracyjny sztuka x1, Bryły obrotowe sztuka x1, Magnetyczne koła ułamkowe sztuka x1, Sześcian do demonstracji objętości sztuka x1, Tworzymy siatki graniastosłupów i ostrosłupów - zestaw demonstracyjny sztuka x1, Rozdzielacz gruszkowy sztuka x8, Modele chemiczne grafit, diament, fulereny sztuka x1, Modele kulkowe sztuka x1, Trójnóg metalowy sztuka x5, Szczypce metalowe sztuka x5, Statyw sztuka x1, Zestaw kolb stożkowych z lejkiem sztuka x16, Zestaw porcelanowych parownic sztuka x16, Zestaw butelek z wkraplaczam sztuka x8, Palnik alkoholowy sztuka x8, Zlewki-zestaw sztuka x16, Krystalizator sztuka x16, Sączki sztuka x5, Sublimacja jodu sztuka x1, Model atomu sztuka x1, Papierki wskażnikowe sztuka x10, Zestaw płytek ceramicznych do eksperymentów kroplowych sztuka x1, Zestaw do przeprowadzania reakcji w roztworach wodnych sztuka x1, Przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym sztuka x1, zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe sztuka x1, kompas w obudowie metalowej sztuka x1, zestaw do doświadczeń z elektrostatyki sztuka x1, Kamertony sztuka x1, Wahadło matematyczne sztuka x1, Powstawanie obrazów w zwierciadle płaskim sztuka x1, Zasilacz bateryjny 6 V sztuka x1, miniaturowe igły magnetyczne na podstawkach sztuka x1, elektromagnes sztuka x1, zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej sztuka x1, Zestaw wady wzroku sztuka x1, elektroskop dwulistkowy sztuka x1, elektrometr Brauna sztuka x1, zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości, ze wskazówką sztuka x1, maszyna elektrostatyczna Wimshursta sztuka x1, wizualizacja linii pola magnetycznego sztuka x1, magnes podkowiasty sztuka x5, soczewki dwuwypukła i dwuwklęsła sztuka x1, pojemnik próżniowy z pompką sztuka x1, zielony wskaźnik laserowy sztuka x1, Żarówki sztuka x10, przewody sztuka x10, żarówki na podstawkach i wyłącznik sztuka x1, opornik drutowy 10W sztuka x1, oprawki do żarówek na wspólnej oprawce sztuka x1, zasilacz bateryjny sztuka x1, opornica suwakowa 0 - 20W sztuka x1, miliamperomierz sztuka x1, woltomierz sztuka x1, Gotowy przyrząd do badania tarcia sztuka x1, Rura Newtona z gotową prożnią sztuka x1, Wózek do doświadczeń z mechaniki sztuka x1, zestaw bloczków ze statywami sztuka x1, zestaw 10 obciążników 50g z dwustronnymi haczykami sztuka x1, trzy sześciany o jednakowej masie sztuka x1, przewodnictwo cieplne metali-wersja demonstracyjna sztuka x1, pojazd odrzutowy z napędem elektrycznym sztuka x1, model technicznej prasy hydraulicznej sztuka x1, siłomierz demonstracyjny sztuka x5, przewodnictwo cieplne metali sztuka x1, waga elektroniczna 2000g/1g sztuka x4, uniwersalny statyw o regulowanej wysokości sztuka x1, kula Pascala sztuka x1, metalowy haczyk na podstawie magnetycznej sztuka x2, lewitujące magnesy na drewnianej podstawce sztuka x1, zestaw do demonstracji zjawiska konwekcji sztuka x1, półkule magdeburskie sztuka x1, naczynia połączone sztuka x1, termometr alkoholowy sztuka x6, dziesięć sześcianów do wyznaczania gęstości różnych materiałów sztuka x2, Zestaw do badania prawa Archimedesa sztuka x1, przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energie wewnętrzną sztuka x1, Koło Maxwella sztuka x1, fartuch sztuka x15, Bryły ułamkowe magnetyczne sztuka x1, Bryły geometryczne wielościany nieregularne, ukośne sztuka x1, Przyrząd tablicowy magnetyczny do budowy trójkątów –– Matematyka sztuka x1, Dwa magnesy sztabkowe 55x14x10 mm zestaw x1. SP w Nakle Śl. - 11 zestawów: Wkład z papieru rysunk. A4 sztuka x2, Wkład z kolor.papieru rys.A4 sztuka x1, Papier wycinankowy 100 kartek sztuka x1, Brystol A3 sztuka x1, Brystol 10 kolorów A4. sztuka x1, Klej czarodz.500 ml sztuka x1, Plastelina mix - 2,8 kg sztuka x1, Farby temperowe sztuka x1, Krepina mix. 15 kolorów sztuka x1, Kredki zestaw stolikowy sztuka x1, Komplet nożyczek 10 szt sztuka x1, Zestaw pędzli 25 szt. sztuka x1, Brystol biały A4 sztuka x1, Brystol A3 biały sztuka x1, Brystol A3 kolorowy sztuka x1, Papier wycinankowy nabłyszczany 200 kartek sztuka x1, Kredki zestaw stolikowy sztuka x1, Farby temperowe sztuka x1, Klej czarodz.500 ml sztuka x1, Brokat zestaw pudełko sztuka x1, Pastele suche sztuka x1, Wiszer - rozcieracz do pasteli sztuka x10, Fiksatywa sztuka x1, Węgiel rysunkowy sztuka x1, Plastelina kwadratowa sztuka x1, Modelina zestaw sztuka x10, Glina biała samoutwardzalna sztuka x1, Masa do modeli sztuka x1, Papier ścierny komplet sztuka x1, narzędzia do modelowania sztuka x1, farba do ceramiki sztuka x1, farba do ceramiki sztuka x1, farba do ceramiki sztuka x1, farba do ceramiki sztuka x1, farba do ceramiki sztuka x1, farba do ceramiki sztuka x1, Zestaw do quillingu na cały rok sztuka x1, Akwarele farby zestaw sztuka x1, Blok do akwareli A3 sztuka x1, Farby akrylowe sztuka x1, Farby plakatowe sztuka x1, Farby akwarelowe brokatowe sztuka x1, Zestaw tuszy wodnych sztuka x1, Kredki akwarelowe sztuka x1, Tektura sztuka x1, Zestaw do origami sztuka x1, Klej do folii sztuka x1, Filcowe arkusze zestaw sztuka x1, Igły do filcowania sztuka x1, Pistolet do klejenia na gorąco i klej sztuka x1, relief do witraży sztuka x1, Zestaw włóczek do filcowania sztuka x1, Zestaw bloków technicznych sztuka x1, Karton sztuka x1, Zestaw pędzli sztuka x2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach