Przetargi.pl
Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg

 • Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Marii Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 120 026 , fax. 427 127 711
 • Data zamieszczenia: 2022-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim
  Marii Skłodowskiej-Curie 1
  95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 427 120 026, fax. 427 127 711
  REGON: 47231508600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup maseczek 77 op, rękawice ochronne 178 op, płyny do dezynfekcji 32 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną