Przetargi.pl
Zakup maseczek w związku z art. 6a ustawy z dnia 20.10.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020r. poz 1842)