Przetargi.pl
Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe MS Office

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 729 931 , fax. 523 729 931
 • Data zamieszczenia: 2021-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  ul. Kujawska 4
  85-031 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 729 931, fax. 523 729 931
  REGON: 29384100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe MS Office
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie MS Office
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48218000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną