Przetargi.pl
Zakup licencji Microsoft Office dla jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-099 Białystok, ul. Legionowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7408587, 7408580 , fax. 857 404 895
 • Data zamieszczenia: 2021-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
  ul. Legionowa 8
  15-099 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7408587, 7408580, fax. 857 404 895
  REGON: 29427200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup licencji Microsoft Office dla jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup licencji Microsoft Office dla jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego (597 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach