Przetargi.pl
Zakup licencji

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza przetarg

 • Adres: 02-675 Warszawa, Wołoska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 818 803 , fax. 225 818 814
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Wołoska 7
  02-675 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 818 803, fax. 225 818 814
  REGON: 16365090000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ władzy publicznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup licencji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Część 1: przedłużenie licencji czasowych na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Adobe do numeru VIP BE87E36536F6AFA46ACA do 20 września 2020 roku: - 2 szt. Adobe Acrobat Pro DC (polska wersja językowa) - 11 szt. Adobe CC (Creative Cloud) wszystkie aplikacje (polska wersja językowa) - 3 szt. Adobe InDesign (polska wersja językowa) rozbudowa zestawu licencji czasowych Adobe do numeru VIP BE87E36536F6AFA46ACA do 20 września 2020 roku o: - 5 szt. Adobe CC (Creative Cloud) wszystkie aplikacje (polska wersja językowa) - 2 szt. Adobe Acrobat Pro DC (polska wersja językowa) Część 2: zakup licencji bezterminowej na oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite 2019 Education License pod Windows – 2 sztuki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.1 oraz 4.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach