Przetargi.pl
Zakup imiennych biletów miesięcznych na dojazd środkami komunikacji publicznej uczniów do/z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach – Kolonii w roku 2021

Gmina Wojsławice ogłasza przetarg

 • Adres: 22-120 Wojsławice, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 669 102 , fax. 825 669 102
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojsławice
  ul. Rynek 30
  22-120 Wojsławice, woj. lubelskie
  tel. 825 669 102, fax. 825 669 102
  REGON: 11019798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugwojslawice.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup imiennych biletów miesięcznych na dojazd środkami komunikacji publicznej uczniów do/z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach – Kolonii w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Realizowanie usługi polegającej na dowozie/odwozie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach-Kolonii i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach-Kolonii , wg. wskazanych tras, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych. Liczba biletów miesięcznych imiennych z miejscowości (przystanek - liczba uczniów): a) Trasa 1: Ostrów – 4, Ostrów – Kolonia – 2, Majdan Ostrowski – 14, Czarnołozy – 6, Witoldów (I) - 4. RAZEM 30 b) Trasa 2: Putnowice Wielkie - 16, Wólka Putnowicka – 4, Putnowice – Kolonia – 13, Turowiec – 13, Huta – 34, Krasne – 2.RAZEM 82 c) Trasa 3: Stary Majdan – 6, Kukawka – 6, Witoldów (II) – 2, RAZEM 14 d) Trasa 4: Majdan -9, Nowy Majdan – 17, Rozięcin– 22, Popławy – 6. RAZEM 54. RAZEM: 180
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach