Przetargi.pl
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do elektronicznego obiegu dokumentów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia 110C
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  Zjednoczenia 110C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  REGON: 369088434
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do elektronicznego obiegu dokumentów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach