Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2022 r.”

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223509157 , fax. 223509161
 • Data zamieszczenia: 2023-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Reguły, woj. mazowieckie
  tel. 223509157, fax. 223509161
  REGON: 001189376
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.michalowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2022 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach, przy ul. Szkolnej 13, 05-816 Michałowice oraz Gminnego Przedszkolaw Nowej Wsi przy ul. Głównej 52A-produkty mleczarskie (nabiał) -Przedszkole w MichałowicachPrzedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach, przy ul. Szkolnej 13, 05-816 Michałowice oraz Gminnego Przedszkolaw Nowej Wsi przy ul. Głównej 52A-różne artykuły spożywcze-Przedszkole w MichałowicachPrzedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach, przy ul. Szkolnej 13, 05-816 Michałowice oraz Gminnego Przedszkolaw Nowej Wsi przy ul. Głównej 52A-produkty mleczarskie (nabiał) -Przedszkole w Nowej Wsi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach