Przetargi.pl
Zakup i posadowienie generatora tlenu wraz z kontenerami zewnętrznymi oraz z urządzeniem do ładowania butli tlenowych w związku z COVID-19

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(54)2828001 , fax. +48(54)2828002
 • Data zamieszczenia: 2022-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  Słowackiego 18
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(54)2828001, fax. +48(54)2828002
  REGON: 91134433200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i posadowienie generatora tlenu wraz z kontenerami zewnętrznymi oraz z urządzeniem do ładowania butli tlenowych w związku z COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem jest: zakup i posadowienie generatora tlenu wraz z kontenerami zewnętrznymi oraz z urządzeniem do ładowania butli tlenowych w związku z COVID-19. Inwestycja realizowana jest w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach